lördag 8 augusti 2009

Aspergers syndrom


Jag har hittat ett .pdf-dokument på nätet med bemötanderegler för personer med olika typer av funktionshinder, nedan har jag skrivit upp reglerna för Aspergers syndrom och psykiska funktionshinder, litet ändrade jag till det jag tycker är mer passande, jag lägger också till några punkter. Vill du läsa dokumentet i sin helhet och obearbetade form har jag länken längst ner.


ASPERGERS SYNDROM
Den som har autism/aspergers syndrom har nedsatt förmåga att kommunicera och umgås. Har ofta intensa intressen.

Tänk på detta i ditt bemötande
Ge ett lugnt intryck
Stressa inte ta god tid på dig vid mötet/samtalet
Uttryck dig så tydligt och konkret du kan
Använd så få ord som möjligt.
Tala på samma intellektuella nivå, personer med asperger är normalt- eller högre intelligenta, använd inte babyspråk, tala vanligt.
Var lugn i dig själv vi är inte farliga :)

Tänk på att
Personen ibland inte tänker konkret eller hör alla ord du säger
Vi har känslor precis som ni
Inte tolkar ord och meningar som du
Ibland inte förstår att du inte tänker likadant som han eller hon tänker
Är sämre på att tolka din mimik eller ditt kroppsspråk
Personen själv ofta har lite mimik/kroppsspråk
Kan prata, men kanske inte gör det
Pratar, men kanske inte som du
Kan ha svårt i samspelet med andra


PSYKISKA FUNKTIONSHINDER

Tänk på detta i ditt bemötande
Var dig själv, tala om vem du är och vad din funktion är.
Visa intresse för den enskilde som person.
Dra inga förhastade slutsatser, fråga personen om du har tänkt rätt.
Lyssna mer än du pratar, ge personen utrymme att tala och berätta.
Det är inte du som ska finna lösningarna på problemen, oftast finns lösningarna inom personen själv.

http://www.ljusdal.se/download/18.14ada66911815afa97180002576/Bem%C3%B6tandeguide_20080115_f%C3%A4rg.pdf